APNABI Autismo Bizkaia irabazi asmorik gabeko elkarte bat, interes publikokoa deklaratua, Bizkaiko Autismoaren Espektroko Nahasmendua (TEA) duten pertsonen familiak hartzen dituena. Bere jardute-eremuan erreferentziazko erakundea da.