KL Katealegaia S.L.L. sozietateak enpresei doako aholkularitza eskaintzen die Gizarte Erantzukizuna gara dezaten zein desgaitasuna duten pertsona langileak kontratatzeko legezko betebeharrak bete ditzaten. Pertsonek Gipuzkoako enpresetan aukera bat aurki dezaten laguntzen dugu. Pertsonen trebetasunak balioesten ditugu eta haiek eskaintza egokienera bideratzen saiatzen gara.